Dans müzik ayinler neşe renk

Neşe ve ritüel kavramını önce eski Yunan'a sonra Freud'un "düş " ruhun açığa çıkmasına kadar götürerek sanatla paralel çabasını anlatmaya çalışacağım.
Eski Yunan,filozoflar İnsanın "bilincin" ne olduğunu anlamaya çalışırken hareketi tanımladıklarını lakin onun içindeki hep zıttıyla varolan hüznü,neşeyi,nefreti,melankoliyi tanımlayamadıklarını anladılar .Hareketin içinde bir şey olmalı deyip bu belirlenimlere ruh adını verdiler.
  1- Her şeyin bir nedeni vardır.
  2-Hiçbir şey yoktan var olmamıştır.
Bu ilkeleri unutmadan Platon; zaten içimizde varıolduğunu Aristoteles aranarak bulunabilecek bir şey olduğunu söylüyor.Nefs ,püsüke "beni ben eden o şeye" evrimleşerek ,mantık ve ölçülülük yasalarıyla ulaşılabileceğini.Epikür'de acıdan kaçınarak yapılabileceğini söylüyor.
  Her şeyin temelinde olan "arke",hava,su ateş,toprak.Apeyron denilen her şey ondan çıkar ve ona döner.Evrenin içinde değişmeyen bir öz olduğunu ,bizim de evrenden bağımsız olmayan bir öze dahil olduğumuzu ve karşılıklı birbirini belirlediğini   .Arzular ve akıl yoluyla açığa çıkacağını söylüyorlar.Ritüeller,ayinler,sanat yoluyla insan içindeki bu özü açığa çıkararak gerçekleştirebilir.Püsüke "kendi doğasını açığa çıkarabilme eylemleridir".Diyonisos ayinleri bu maksatla yapılır .Yıllar sonra Freud' da arzular açığa çıkarılmadığı taktirde ,özün içinde bulunduğu kabı çürüteceğini söyler.
Ektazist ve katarsis tarih içinde iki yönteme dönüşür uyuşma ve arınma Kendi özümüze ulaşmak için yapılan bu faaliyetler,huzur,neşeyi getirirler .   

Zaman içinde bulunulan an değil bulunma halidir.Sanatsal faaliyetler " bir sanat eseri incelemek de dahil",Eser içinde bulundurduğu anlamlarıyla hem o dur hem sensindir ve bir tutma hali gerçekleştirir.
Her biçim bir düşüncenin biçimleştirilmesi her eseri iç benliğimizin bir dışavurumu olarak kavrarız.Sadece iç zorlamanın ürünü olan eser ruhsal bir anlama sahiptir.
Her birey kendini bu tür zorlamalara tabi tutmalıdır.Eser üretmeye talip olmalıdır yolun kendisi,onu püsükesine yaklaştıracaktır.Sadece akademinin elinde yasa gibi kesin kuralları olan bir şey olduğunu düşünerek sanat faaliyetleri ile araya mesafe koymak insanın kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden biridir.Zanaat bile gayret çaba ve ustalık ile sanat eserine dönüşebilir .Estetik bakış kazanımı ,matematik formüllerin de bile yol gösterici unsurdur.
Sanat özünde deneyimlemek ve onu tekrar deneyimlemek ilkesine dayanır .Canlı olan her şey deneyimlenen şeylerdir.Canlı ve hayat dolu olan şey deneyim edimi ruhun ruhsal bir yeteneğidir.Daha kaba maddi maddi fenomenler açısından deneyim üreten şey fiziksel duyulardır,buna karşı daha hassas ve daha ruhsal fenomenler açısından bunu yapan tinsel duyulardır.
Biçimi algılamak etkilenmektir ve etkilenmek biçim vermektir.En küçük duyu kıpırtısı bile hareketi başlatan bir biçimdir Hareket biçimi doğurur.Biçim hareketi doğurur.Her nokta,her çizgi,her yüzey,her cisim,her gölge,her ışık hüzmesi ve her renk hareketin ve kendileri de hareket üreten doğal biçimlerdir Dans Ayinler Müzik Renk Düşler Bizler düşsel düşünmeyi seven gerçekçileriz.Dans Ayinler Müzik Renk Düşler Bizler düşsel düşünmeyi seven gerçekçileriz.
Her düşünce akışına neredeyse değişmez bir şekilde onun çelişkili karşılığı eşlik eder .Bu malzeme bizim uyanıkken düşündüklerimize   kıyasla,bildiğimiz özelliklerin hiç birinden yoksun değildir.Eger bunlar bir düşe dönüşecek olursa,ruhsal malzeme onu aşırı yoğunlaştırarak,bir bakıma yeni yüzeyler yaratacak olan bir iç dağılma ve yer değiştirmeye  ve durumların yapılanması için en uygun olan kısımları yeğleyecek şekilde yapılacak bir seçme işlemine sokacaktır .Düş düşüncelerinin tözsel  içeriğini devralır ve aynı zamanda yönlendirir.
Bilinçaltımızın rüyalarla , sanat,bilinç açıkken çağrışımlar yoluyla,ruhsal sembollerle  yapar.Bilinçaltınızda ne varsa onu sanat  üretimimizde açığa çıkarmış olur kendi kendinizi onarmış kendinlik yolunda bir adım daha atmış olursunuz.

Dans müzik ayinler neşe renk Biz düşsel düşünmeyi seven gerçekçileriz.

DİĞER YAZILAR

Dans müzik ayinler neşe renk

Dans müzik ayinler neşe renk

Sanat'a Dair

Yeni Sanat Tarihi

Yeni Sanat Tarihi

Sanat'a Dair

Rastlantı Tanrısı

Rastlantı Tanrısı

Sanat'a Dair

Postmodern Çoğulculuk

Postmodern Çoğulculuk

Sanat'a Dair

Kitsch

Kitsch

Sanat'a Dair

Sanat Gerçekçi, Hakiki ve Güzeldir

Sanat Gerçekçi, Hakiki ve Güzeldir

Sanat'a Dair

Leibniz

Leibniz

Sanat'a Dair

Kandinsky

Kandinsky

Sanat'a Dair

Balthus

Balthus

Sanat'a Dair

Ahlak

Ahlak

Sanat'a Dair

Sosyal

Sosyal

Sanat'a Dair

Estetik

Estetik

Sanat'a Dair

Feuerbach

Feuerbach

Sanat'a Dair

Kişisel Notlar

Kişisel Notlar

Sanat'a Dair

Gerçeklik Sorunu

Gerçeklik Sorunu

Sanat'a Dair

Gödel-2

Gödel-2

Sanat'a Dair

Gödel-1

Gödel-1

Sanat'a Dair

Boşluk Nedir?

Boşluk Nedir?

Sanat'a Dair

Akıl Nereye Gidiyor

Akıl Nereye Gidiyor

Sanat'a Dair

Spinoza ve Aşkın Diyalektiği

Spinoza ve Aşkın Diyalektiği

Sanat'a Dair

Alev Alatlı

Alev Alatlı

Sanat'a Dair

Atina Okulu

Atina Okulu

Sanat'a Dair